Virgo 29-03-2017
Share Button

Etter oral administrasjon, tadalafil absorberes raskt. Gjennomsnittlig maksimal konsentrasjon (Cmax) i plasma er nådd i gjennomsnitt 2 timer etter oral administrering. Hastigheten og graden av absorpsjon av tadalafil er ikke avhengig av matinntak, så Cialis ® kan tas uavhengig av matinntak. Den tiden på administrasjon (morgen eller kveld) hadde ingen klinisk signifikant effekt på pris og graden av absorpsjon. Den farmakokinetikk tadalafil i friske individer er lineær med hensyn til tid og dose. I dose varierer fra 2,5 til 20 mg, området under konsentrasjon-tid kurve (AUU) øker i forhold til dosen. Likevekt plasmakonsentrasjon nås innen 5 dager da å ta medisinen en gang en dag. Den farmakokinetikk tadalafil pasienter med erektil dysfunksjon er lik farmakokinetikk av stoffet i personer uten erektil dysfunksjon. Distribusjon Gjennomsnittlig volum av fordelingen er ca 63 liter, noe som indikerer at tadalafil er distribuert i kroppens vev. Ved terapeutiske konsentrasjoner, 94% av tadalafil i plasma binder seg til proteiner. Protein binding endrer ikke med nedsatt nyrefunksjon. Hos friske individer, mindre enn 0.0005 % av administrert dose ble funnet i sæd. Stoffskifte Tadalafil er hovedsakelig metaboliseres av cytokrom P450-isoenzymet CYP3A4. Den viktigste sirkulerende metabolitten er methylcatecholglucuronide, som er minst rundt 13 000 ganger mindre aktiv mot PDE5 enn tadalafil. Derfor er konsentrasjonen av denne metabolitten er ikke klinisk signifikante. kilde : https://norsk-apotek.com/cialis/

Leer más

Libra 29-03-2017
Share Button

El signo Libra 24 de septiembre – 22 de octubre En astrología, Libra es el séptimo signo zodiacal, que comprende

Leer más

Escorpio 29-03-2017
Share Button

El signo Escorpio 23 de octubre – 20 de noviembre En astrología, Escorpio o Escorpión es un signo zodiacal fijo

Leer más

Geminis 29-03-2017
Share Button

El signo Géminis 21 de mayo – 22 de junio En astrología, Géminis es el tercer signo del zodíaco, perteneciente

Leer más

Piscis 29-03-2017
Share Button

El signo Piscis 20 de febrero – 20 de marzo En astrología, Piscis es el duodécimo signo zodiacal. Junto a

Leer más

Capricornio 29-03-2017
Share Button

El signo Capricornio 22 de diciembre – 20 de enero En astrología, Capricornio es el décimo signo zodiacal, su origen

Leer más